دکتر میرصادق سیدصادقی
             گروه ریاضی

   دکتر سعید حکم علیپور
         گروه کشاورزی

            علیرضا اصغری
              گروه کشاورزی

        اسماعیل قادری
       گروه زبان انگلیسی

     دکتر مهناز محمدزاده
          گرو کشاورزی

         یونس اشرفی امین
              گروه معارف

           مهدی نصرتی
             گروه کامپیوتر

          لیلا حسینیان
      گروه ادبیات فارسی

          ابراهیم نوریان
          گروه تربیت بدنی
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما