رشته های دایر در مرکز مشگین شهر

ردیف عنوان رشته
گروه علوم پایه
1 ریاضیات و کاربردها
2 علوم کامپیوتر
گروه علوم انسانی
1 زبان و ادبیات فارسی
2 مدیریت بازرگانی
3 مدیریت دولتی
4 مدیریت جهانگردی
5 حسابداری
6 حقوق
7 روانشناسی
8 مترجمی زبان انگلیسی
9 علوم اقتصادی
10 علوم تربیتی - آموزش پیش دبستانی و دبستانی
11 علوم تربیتی- مدیریت برنامه ریزی آموزشی
12 مشاوره و راهنمایی
13 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
14 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
15 تربیت بدنی و علوم ورزشی
16 تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش انسانی
گروه کشاورزی
1 علوم کشاورزی
2 اقتصاد کشاورزی
3 ترویج و آموزش کشاورزی
گروه فنی و مهندسی
1 مهندسی مدیریت اجرایی
2 مهندسی فناوری اطلاعات
 
صفحه اصلی | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما