برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

تاریخ آخرین بروز رسانی:  26 اسفند
رشته فایل word بعد از حذف و اضافه
مترجمی زبان انگلیسی دانلود دانلود
حقوق (با تغییرات)
دانلود
تربیت بدنی دانلود دانلود
علوم ورزشی
مدیریت بازرگانی دانلود دانلود
مدیریت بازرگانی ورودی 94 و بعداز آن دانلود
مدیریت دولتی دانلود دانلود
مدیریت دولتی ورودی 94 و بعداز آن
دانلود
مدیریت جهانگردی دانلود دانلود
مدیریت جهانگردی ورودی 96 و بعد دانلود دانلود
علوم اقتصادی دانلود دانلود
حسابداری دانلود
علوم تربیتی ورودی های 95 و بعد از آن دانلود
مشاوره و راهنمایی ورودیهای قبل از 96 دانلود دانلود
روانشناسی قبل از 93 دانلود دانلود
روانشناسی ورودی 93 و بعد از آن دانلود دانلود
علوم تربیتی پیش دبستانی  دانلود دانلود
علوم تربیتی برنامه ریزی دانلود دانلود
مشاوره مخصوص وردی 96 دانلود
مهندسی مدیریت اجرایی دانلود
علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانلود
مهندسی کشاورزی دانلود
زبان خارجه دانلود
عمومی معارف دانلود
فارسی عمومی دانلود
تربیت بدنی عمومی دانلود
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما