اطلاعیه عدم تشکیل کلاس


کلاس درس : ساخت زبان فارسی روز دوشنبه در تاریخ 18/8/1394 برگزار نخواهد شد
کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
استاد مربوطه : آقای طوسی


کلاس درس : فیزیولوژی انسانی روز دوشنبه در تاریخ 18/8/1394 برگزار نخواهد شد
کلاس جبرانی روز دوشنبه در تاریخ 25/8/1394 در همان ساعت برگزار خواهد شد 
استاد مربوطه : آقای محمد غایب زاده


 
صفحه اصلی | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما