آیین نامه شرکت در آزمون های پایان ترم                 مشاهده

نحوه اعتراض به کلید آزمونها                             مشاهده

نحوه اعتراض و تجدید نظره نمره در سیستم گلستان       مشاهده

کروکی ساختمان و شماره صندلی                         مشاهده

مشاهده شماره صندلی                                      ورود


1
 
صفحه اصلی | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما