زمان ثبت نام برای ترم تابستان 95-94

کلیه دانشجویان می توانند از تاریخ 95/4/8 الی 95/4/15 از مسیر زیر نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد اقدام نمایند.

ثبت نام -----> عملیات ثبت نام -----> ثبت نام اصلی

 توجه : کلیه افراد بدهکار میبایست نسبت به تسویه بدهکاری خود اقدام نمایند. شایان ذکر است امکان ثبت نام کلیه دانشجویان دارای وام تجارت پس از تسویه کامل وام مقدور خواهد بود. شایان ذکر است الزاما کلیه پرداخت های وام میبایست در سامانه بانک تجارت صورت پذیرد.

 
امتیاز دهی
 
 

 
صفحه اصلی | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما